Rhaid archebu'r holl weithgareddau (gan gynnwys Parcio a Chwarae) ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion cerdded i mewn. 

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 20829970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Dug Caeredin

Fel Darparwr Gweithgareddau Cymeradwy Dug Caeredin, rydym yn cynnig amrywiaeth o becynnau hyfforddi ac asesu sy’n caniatáu i ddisgyblion gyflawni’r elfennau sgiliau a theithiau o’u gwobrau Efydd ac Arian.

O fewn awr o rai o arfordiroedd, mynyddoedd ac afonydd gorau Cymru, mae DGRhC yn cynnig man hyfforddi gwych ar gyfer teithiau dŵr a thir.

Mae pob pecyn taith yn cynnig diwrnod ar y safle gyda gweithwyr proffesiynol cymeradwy i ddysgu neu wella sgiliau megis cyfeiriannu, coginio gwersyll, cynllunio llwybr, pacio bag a chrefft dŵr ac hefyd cymorth i gynllunio dwy daith sy’n ofynnol ar gyfer y wobr.

Cynhelir cyrsiau rhwng Ebrill a Medi a gellir eu trefnu yn ystod y dydd, ar nosweithiau a phenwythnosau.

 

Pecynnau Teithiau a Hyfforddiant Cerdded

 

 Pecyn efydd £190

 Pecyn arian £280

 Pecynnau Teithiau a Hyfforddiant Chwaraeon Padlo 

 

 Pecyn efydd £350

 Pecyn arian £550

 

*Telerau ac amodau yn berthnasol

Cyswllt: Ffoniwch y tîm nawr ar

029 2082 99701 neu ebostiwch info@ciww.com

 

Isafswm o 6 yn ofynnol ar gyfer archebu

Dim ond hyn a hyn o offer sydd ar gael, gofynnwch yn y ganolfan os oes angen